Tốt cho tóc

Được tạo bởi Blogger.

Beauty

Người đóng góp cho blog

Culture

Tìm kiếm Blog này

Xu hướng 2017

[6] [Duỗi (ép) tóc] [slider-right] [Xu hướng 2017]

Slider

[5] [true] [slider-top-big] [Slider Top]
Bạn đang xem: Trang chủ / Kiến thức về góc độ trong cắt tóc

Kiến thức về góc độ trong cắt tóc

| No comment
Góc độ trong cắt tóc là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo ra kiểu tóc.

Góc độ theo thang 90

- Hệ góc độ này lấy góc nhỏ nhất là 0 độ, lớn nhất là 90 độ.

- Chuẩn hướng xuống đất ( hướng 6 giờ ) hoặc phương ngang ( hướng 3 giờ hoặc 9 giờ) là 0 độ, tăng lên dần 15, 30, 45, 60, 75 đến 90 độ.

Góc độ trong cắt tóc

Góc độ theo thang 180

- Hệ góc độ này lấy góc nhỏ nhất là 0 độ, lớn nhất là 180 độ.

- Chuẩn hướng xuống đất ( góc 6 giờ ) là 0 độ, tăng lên dần 15, 30, 45, 60, 75, 105, 120, 135, 150, 165 đến 180 độ

Góc độ trong cắt tóc

Góc độ tại một điểm

- Lấy đường tiếp tuyển tại một điểm trên đầu làm mặt chuẩn. Góc tăng lên dần theo thang 90 hoặc 180

Góc độ trong cắt tóc

Góc vuông với đầu

- Góc 90 độ tại một điểm


Góc độ trong cắt tóc

Cách xác định các góc độ nhỏ

-  Lấy các góc 0, 45, 90 làm chuẩn ta dịch chuyển một bậc để được các góc nhỏ

Ví dụ: 

+ Muốn xác định góc 75 độ, ta xác định góc 90 độ và hạ xuống một bậc

+ Muốn xác định góc 60 độ, ta xác định góc 45 độ và nâng lên một bậc

Góc độ trong cắt tóc

Góc độ trong cắt tóc

Nguồn: Tạo Mẫu Tóc
Chia sẻ thông tin này :