Tốt cho tóc

Được tạo bởi Blogger.

Beauty

Người đóng góp cho blog

Culture

Tìm kiếm Blog này

Xu hướng 2017

[6] [Duỗi (ép) tóc] [slider-right] [Xu hướng 2017]

Slider

[5] [true] [slider-top-big] [Slider Top]
Bạn đang xem: Trang chủ / , Đường thẳng với sự phân chia trong Giáo trình Vidal Sassoon (P5)

Đường thẳng với sự phân chia trong Giáo trình Vidal Sassoon (P5)

Tốt Tốt chia sẻ về đường thẳng với sự phân chia trong Giáo trình Vidal Sassoon. Khi cắt tóc cho khách hàng, chúng ta phải đảm bảo đầu khách hàng giữ im hướng về phía trước, tiến hành trải tóc dọc xuống cổ và cắt 1 đường với 1 góc nhìn được của vị trí cắt.

Đường thẳng với sự phân chia trong Giáo trình Vidal Sassoon
Đường thẳng với sự phân chia trong Giáo trình Vidal Sassoon
Đường thẳng với sự phân chia trong Giáo trình Vidal Sassoon
Đường thẳng với sự phân chia trong Giáo trình Vidal Sassoon
Đường thẳng với sự phân chia trong Giáo trình Vidal Sassoon
Đường thẳng với sự phân chia trong Giáo trình Vidal Sassoon
Đường thẳng với sự phân chia trong Giáo trình Vidal Sassoon
Đường thẳng với sự phân chia trong Giáo trình Vidal Sassoon

Nguồn: taomautoc

Chia sẻ thông tin này :