Tốt cho tóc

Được tạo bởi Blogger.

Beauty

Người đóng góp cho blog

Culture

Tìm kiếm Blog này

Xu hướng 2017

[6] [Duỗi (ép) tóc] [slider-right] [Xu hướng 2017]

Slider

[5] [true] [slider-top-big] [Slider Top]
Bạn đang xem: Trang chủ / Các điểm trên đầu – học cắt tóc cơ bản

Các điểm trên đầu – học cắt tóc cơ bản

Tóc Tốt chia sẻ với các anh chị salon tài liệu học cắt tóc cơ bản: Các điểm chính trên đầu

1. Thượng điểm (TP – Top Point):

Điểm giữa đỉnh đầu, nơi đường ngang đi qua điểm cao nhất trên đầu.

Thượng điểm có thể điều chỉnh để làm thay đổi chiều dài khuôn mặt.

Các điểm chính trên đầu

2. Tâm điểm (CP – Central Point)

Điểm giữa trán, điểm cao nhất của khuôn mặt.

Tâm điểm có thể điều chỉnh để làm thay đổi độ rộng hẹp của trán

Các điểm chính trên đầu

3. Trung điểm sau (BP – Back Point)

Điểm giữa phía sau đầu, nơi đường thẳng đứng đi qua điểm lồi nhất phía sau đầu.
Trung điểm có thể điều chỉnh để làm thay đổi độ cân xứng cho đầu.

Các điểm chính trên đầu

4. Điểm vàng (GP- Gold Point)

Từ điểm giao nhau của 2 đường vuông góc ngang và dọc qua TP và BP, kẻ đường 45 độ xuống đỉnh đầu phía sau. Hay điểm giữa của đường cong nối TP và BP.

Các điểm chính trên đầu

5. Tâm điểm trước ( FSP – Front Side Point)

Từ điểm giao nhau của 2 đường vuông góc ngang và dọc qua CP và EP (Ear Point) , kẻ đường 45 độ xuống trước trán. Hay là điểm giao nhau của đường chữ U với đường viền trán. Tâm điểm trước điều khiển phía trước và 2 bên mặt, từ lông mày đến thái dương.

Các điểm chính trên đầu

6. Điểm bên (SP – Side Point)

Dùng để hiệu chỉnh hai bên má của khuôn mặt.


7. Điểm góc bên (SCP – Side Corner Point)

Dùng để hiệu chỉnh vùng dưới hàm của khuôn mặt.

Các điểm chính trên đầu

8. Tâm điểm sau (Điểm sau cổ – NP – Neck Point ; Điểm bên cổ – NSP – Neck Side Point)

Điểm giữa sau cổ và hai điểm bên cổ. Dùng để hiệu chỉnh đường viền ngoài của cổ hoặc phần tóc phía sau.

Các điểm chính trên đầu

9. Điểm bên tai ( EP – Ear Point) ; Điểm sau tai ( EBP – Ear Back Point)

Điều khiển phần tóc hai bên.

10. Các điểm trung điểm phụ

CTMP (Central Top Middle Point), TGMP (Top Gold Middle Point), GBMP ( Gold Back Middle Point), BNMP ( Back Neck Middle Point)

Các điểm chính trên đầu

Các điểm chính trên đầu

Nguồn: Tạo Mẫu Tóc
Chia sẻ thông tin này :