Tốt cho tóc

Được tạo bởi Blogger.

Beauty

Người đóng góp cho blog

Culture

Tìm kiếm Blog này

Xu hướng 2017

[6] [Duỗi (ép) tóc] [slider-right] [Xu hướng 2017]

Slider

[5] [true] [slider-top-big] [Slider Top]
Bạn đang xem: Trang chủ / Kiến thức về góc độ trong cắt tóc

Kiến thức về góc độ trong cắt tóc

Góc độ trong cắt tóc là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo ra kiểu tóc.

Góc độ theo thang 90

- Hệ góc độ này lấy góc nhỏ nhất là 0 độ, lớn nhất là 90 độ.

- Chuẩn hướng xuống đất ( hướng 6 giờ ) hoặc phương ngang ( hướng 3 giờ hoặc 9 giờ) là 0 độ, tăng lên dần 15, 30, 45, 60, 75 đến 90 độ.

Góc độ trong cắt tóc

Góc độ theo thang 180

- Hệ góc độ này lấy góc nhỏ nhất là 0 độ, lớn nhất là 180 độ.

- Chuẩn hướng xuống đất ( góc 6 giờ ) là 0 độ, tăng lên dần 15, 30, 45, 60, 75, 105, 120, 135, 150, 165 đến 180 độ

Góc độ trong cắt tóc

Góc độ tại một điểm

- Lấy đường tiếp tuyển tại một điểm trên đầu làm mặt chuẩn. Góc tăng lên dần theo thang 90 hoặc 180

Góc độ trong cắt tóc

Góc vuông với đầu

- Góc 90 độ tại một điểm


Góc độ trong cắt tóc

Cách xác định các góc độ nhỏ

-  Lấy các góc 0, 45, 90 làm chuẩn ta dịch chuyển một bậc để được các góc nhỏ

Ví dụ: 

+ Muốn xác định góc 75 độ, ta xác định góc 90 độ và hạ xuống một bậc

+ Muốn xác định góc 60 độ, ta xác định góc 45 độ và nâng lên một bậc

Góc độ trong cắt tóc

Góc độ trong cắt tóc

Nguồn: Tạo Mẫu Tóc
Chia sẻ thông tin này :