Tốt cho tóc

Được tạo bởi Blogger.

Beauty

Người đóng góp cho blog

Culture

Tìm kiếm Blog này

Xu hướng 2017

[6] [Duỗi (ép) tóc] [slider-right] [Xu hướng 2017]

Slider

[5] [true] [slider-top-big] [Slider Top]
Bạn đang xem: Trang chủ / , Kỹ thuật cắt tóc cơ bản: Đường cắt, kỹ thuật cắt, dáng tóc, kiểu tóc...

Kỹ thuật cắt tóc cơ bản: Đường cắt, kỹ thuật cắt, dáng tóc, kiểu tóc...

Tóc Tốt xin giới thiệu tới các anh chị salon kỹ thuật cắt tóc cơ bản bao gồm: Đường cắt; Kỹ thuật cắt; Nhóm tóc; Dáng tóc; Phương hướng; Góc độ.

1. Đường cắt: có 4 loại đường cắt

2. Kỹ thuật cắt: Có 2 kỹ thuật cắt3. Nhóm tóc: có 3 nhóm tóc


4. Dáng tóc: có 3 dáng tóc
5. Phương hướng: có 5 phương hướng6. Góc độ: 


Cố vấn chuyên môn: Chuyên gia Lê Hoàng Nam

Nguồn: toctot.net
Chia sẻ thông tin này :