Công thức nhuộm màu khói trầm kết hợp nhuộm light vàng lạnh

Tóc Tốt chia sẻ với các bạn salon kỹ thuật nhuộm màu khói trầm kết hợp nhuộm light vàng lạnh:  Bước 1: Kiểm tra chất tóc và lịch...