Ai ngờ thứ cỏ dại mọc nhan nhản từ quê ra phố này làm đẹp tóc

Cỏ mần trầu là loài cỏ dại mọc nhan nhản ở các đồng ruộng, vườn tược nơi làng quê Việt Nam. Thứ cỏ dại có bộ rễ mọc chùm lan tỏa nhổ rất k...